Voornaamste benodigde documenten:

  • bewijs van goed gedrag (origineel), afgegeven door de autoriteiten van het land van de nationaliteit, voorzien van beëdigde vertaling in het Portugees en gelegaliseerd door het Kaapverdisch Consulaat in het land van herkomst;
  • "registo criminal", afgegeven door de Kaapverdische autoriteiten
  • "cadastro policial", afgegeven door het hoofd van de politie van de woonplaats;
  • medische verklaring, afgegeven door de Gezondheidsdienst van de woonplaats;
  • verklaring van woonplaats, afgegeven door het stadhuis van de woonplaats;
  • Internationaal inentingsbewijs
  • bewijs van huisvesting, volgens art. 7 lid 3 van Decreto Regulamentar nr. 11/99 van 09 augustus;
  • 3 pasfoto's in kleur;
  • fotokopie paspoort, van de pagina's met persoonsgegevens, visa en stempel binnenkomst in het land
  • bewijs van middelen van bestaan (artt. 19 en 20 van Decreto Regulamentar nr. 11/99 van 09 augustus);

De aanvraag kan worden gedaan bij de Vreemdelingendienst: Serviço de Estrangeiros da Direcção de Emigração e Fronteiras (DEF).

In gemeenten waar geen Vreemdelingendienst is, kunt u zich wenden tot de Polícia de Ordem Pública (POP).

NB:

Het staat de autoriteiten te allen tijde vrij om u te vragen, naast de hierboven genoemde documenten, nog aanvullende documenten te overleggen.

Om in Cabo Verde te mogen werken, dient de vreemdeling in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning.